Αλέξανδρος Πανάγος

Αλέξανδρος Πανάγος

Η αγορά κάνει κύκλους

Η αγορά κάνει κύκλους

Για την ακρίβεια λειτουργεί με δυσνόητους χαοτικούς μη επαναλαμβανόμενους (ΠΟΤΕ) τρόπους, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα μία, ας πούμε,...

Connect Wallet
To continue, please connect your browser wallet!